Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή

Εκείνος είναι γνήσιος φίλος που, κατά τον καιρό του πειρασμού, συν υποφέρει με τον πλησίον με τρόπον ατάραχο και αθόρυβο σαν δικές του τις θλίψεις, που φέρνουν οι περιστάσεις, τις ανάγκες και τις συμφορές του άλλου.

Subscribe to Email