Νικηφόρου Βρεττάκου

Εάλω η Πόλις αλλά...

Ουκ εάλω η Ρίζα!

Ουκ εάλω το Φως!

Ενυπάρχει στο Φως η ψυχή σου, στην ρίζα το σώμα σου!

Ουκ εάλω η Βασιλεύουσα Ψυχή των Ελλήνων!!!

 

Subscribe to Email