Αγγλικά: Christ is Risen! Indeed, He is Risen!

Γερμανικά: Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!

Γαλλικά: Le Christ est ressuscité! Vraiment Il est ressuscité!

Ιταλικά: Cristo è risorto! È veramente risorto!

Ισπανικά: Cristo ha resucitado! Verdaderamente, ha resucitado!

Ρώσικα: Христос Воскресе! Воистину Воскресе! (Christos Voskrese! Voistinu Voskrese!)

Ουκρανικά: Христос Воскрес! Воістину Воскрес! (Christos Voskres! Voistinu Voskres!)

Σέρβικα: Христос Воскресе! Ваистину Воскресе! (Christos Voskrese! Vaistinu Voskrese!)

Βουλγάρικα: Христос Возкресе! Воистина Возкресе! (Christos Vozkrese! Voistina Vozkrese!)

Subscribe to Email