Νικηφόρου Βρετάκου

Ὅλοι μου οἱ δάσκαλοι ὑπῆρξαν φτωχοί,

κ’ ἐκεῖνοι πού ἄκουσα κ’ ἐκεῖνοι πού διάβασα.

Τώρα ὅμως ἐδῶ μέ διδάσκουν τά δέντρα

πού εἶναι σοφά.

                    Καί δέν

 θέλω ἄλλο: Παράτεινε μόνο

τό χρόνο σου ὅσο θά χρειαστεῖ

νά τελειώσω τό σχολεῖο μου, Κύριε.

 

 

 

Subscribe to Email