Ναυπάκτου Ιεροθέου

Η Εκκλησία διαλέγεται με τον κόσμο, τους ανθρώπους, τους εγγύς και τους μακράν, με τις ανησυχίες τους και τα προβλήματά τους, μέσα όμως από την θεολογία της, που είναι το consensus patrum –δηλαδή η συμφωνία των Πατέρων, η οποία διατυπώθηκε Συνοδικώς– έχοντας, όμως, υπ᾽ όψιν και τα δεδομένα της σημερινής επιστήμης. Επομένως, δεν πρόκειται για αυθαίρετες και ατομικές ερμηνείες του καθενός.

Ένα από τα επίκαιρα θέματα που συζητείται ιδιαίτερα στις ημέρες μας, είναι το θέμα της ομοφυλοφιλίας και αναζητάται κάθε φορά, από όσους μας ρωτούν, να εκφράσουμε την διδασκαλία της Εκκλησίας γι᾽ αυτό.

Όμως το θέμα αυτό είναι και απλό και πολυσύνθετο. Είναι απλό, γιατί όταν αμαφερόμαστε στον άνθρωπο με την δημιουργία του υπάρχουν δύο φύλα, άρσεν και θήλυ. Και είναι πολυσύνθετο, γιατί υπάρχουν πολλοί και ποικίλοι «σεξουαλικοί προσανατολισμοί», λόγω των παθών και της διαφοροποίησης των κινήσεων των ψυχικών και σωματικών ενεργειών.

Άλλο είναι η βιολογική διαμόρφωση του φύλου, που γίνεται αμέσως με την σύλληψη του ανθρώπου και αναπτύσσεται σύμφωνα με τα υπάρχοντα χρωμοσώματα, γονίδια, ορμόνες και ανάπτυξη των αντιστοίχων οργάνων (εκτός από μερικές γενετικές αλλοιώσεις) άλλο είναι η ταυτότητα του φύλου, που γίνεται περίπου στην ηλικία των τριών ετών, και άλλο είναι η δυσφορία του φύλου, που είναι συνέχεια των προηγουμένων.

Αυτό σημαίνει ότι, για την ταυτότητα και την δυσφορία του φύλου συντελούν οι ψυχολογικοί ενδο-οικογενειακοί και κοινωνικοί παράγοντες, αφού ένα πολύ μικρό ποσοστό οφείλεται σε γενετικές αλλοιώσεις.

Οι Ποιμένες της Εκκλησίας που έχουν γνώση και της θεολογίας και των βιολογικών-ψυχολογικών και κοινωνικών επιδράσεων στον άνθρωπο, καλούνται να αντιμετωπίσουν ποιμαντικά κάθε άνθρωπο, με τα προβλήματα που τον απασχολούν. Το έργο της Εκκλησίας είναι ποιμαντικό, θεραπευτικό και όχι εισαγγελικό. Ασκούν ποιμαντική και στους κατηχουμένους και τους πιστούς, και στους αγάμους και στους εγγάμους, και στους ενθέους και στους αθέους, και στους ετεροφύλους και στους ομοφύλους.

Η Εκκλησία είναι ποιμαντικό θεραπευτήριο που θεραπεύει τον άνθρωπο, ώστε οι ψυχικές και σωματικές δυνάμεις του, να ενεργούν θετικά και όχι αρνητικά. Όπως προαναφέρθηκε κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει ποικίλους «σεξουαλικούς προσανατολισμούς» με την προαίρεση που διαθέτει και τις επιρροές που δέχεται από το περιβάλλον, αλλά όλοι πρέπει να σέβονται το κοινωνικό σύνολο και να μη το προκαλούν με τρόπο αλαζονικό.

Οι νόμοι που θεσπίζονται δεν πρέπει απλώς να ικανοποιούν τις αυθαίρετες επιλογές του καθενός, αλλά να συντελούν παιδαγωγικά στην ανάπτυξη και αναβάθμιση τόσο του κοινωνικού συνόλου όσο και του κάθε ανθρώπου. Ενοείται, βεβαια, ότι η Πολιτεία πρέπει να θεσπίζη νόμους με σεβασμό και στην ιδιαιτερότητα της παράδοσης του τόπου μας.

Πηγή: https://www.pemptousia.gr/2023/12/nafpaktou-ierotheos-ta-dio-fila-ke-i-sexoualiki-prosanatolismi/

Subscribe to Email