Επίκουρου, αρχαίου φιλόσοφου

Θα πρέπει να βρούμε με ποιόν θα φάμε και με ποιόν θα πιούμε, πριν βρούμε τι θα φάμε και θα πιούμε.

Subscribe to Email