Ἀνδρέα Μιχαηλίδη

Μακάριος ὅποιος μπορεῖ νά δρέψει ἄνεμο,

καί μέ γαλάζια κορδέλα νά τόν δέσει

κουρτίνα δροσιᾶς.

Μακάριος ἐκεῖνος πού μαζεύει

μίας προσευχῆς τά δάκρυα –

χάντρες πού σκορπίστηκαν

ἀπό στιλπνό περιδέραιο ἐλπίδας.

Μακάριος ὁ πού μεθάει μέ τό γέλιο

μέ τραγούδια τῆς πατρίδας του

ἀποδημητικά

μά κι αὐτός πού μέ τό πρῶτο φῶς

τῆς νύχτας βγαίνει νά μοιράσει

ἐκμαγεῖα ὀνείρων στά παιδιά

ἤ φτερά

σέ ἄπορους ἀγγέλους.

Μακάριος ὁ εἰρηνοποιός

ὁ πράος

ὁ κληρονόμος

τῆς γης.

Subscribe to Email