Δημήτρη Σταθόπουλου

Σ’ εσπερινές ευχές  ‘υπέρ υγείας’

ο γέροντας ιερέας είπε και την ευχή τελευταία:

‘υπέρ υγείας Λεμονιάς και Μυγδαλιάς’.

 

Η λεμονιά και η αμυγδαλιά πιο κει στον κήπο

υποκλίθηκαν ως τη χλόη.

Τότε ο ψάλτης άρχισε να ψέλνει :

‘Ω του παραδόξου θαύματος!

Subscribe to Email