Γιώργου Σεφέρη

Όμως αυτά που είδες,

είτε μες στην ομίχλη,

είτε μέσα στο φώς,

σίγουρα γύρευαν να μιλήσουν.

Πέρασες και δεν τ’ άκουσες ̇

Και τώρα μόνο η βουή,

οι άναρθρες φωνές,

η φοβερή σύγχυση,

πραγμάτων μισοσυγκινημένων.

Subscribe to Email