Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιεροθέου

Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε «οριακές καταστάσεις», στις «άκρες της ζωής», τότε εκδηλώνεται η εσωτερική του κατάσταση, θετική ή αρνητική.

Subscribe to Email