Γέροντα Βασιλείου Ιβηρίτη

  • Όταν δώσεις χώρο στον άλλο με τη συμπεριφορά σου, δίδεις χώρο στον εαυτό σου.
  • Όταν διώχνης, αντιπαθής ή μισής τον άλλο, μισείς τον εαυτό σου.
  • Και εάν τώρα δεν το καταλαβαίνης, θα έλθη καιρός που θα το καταλάβης.
Subscribe to Email