Κυριάκου Χαραλαμπίδη

           Για να ιδούμε τα πράγματα στην πρωταρχική τους ακτινοβολία, εξαρτάται από εμάς και από την ποιότητα του πόνου μας. Εξαρτάται, θα τολμούσα να πω, από την τεχνική της ευπάθειας. “Εν θλίψει επλάτυνάς με” λέει ο ψαλμός του Δαυίδ. Πόνος που μετατρέπεται σε αληθινή ευδαιμονία, μια ευλογία χαρμολύπης, χάρη στη μαγική θεία θλίψη, της οποίας η δύναμη είναι ακριβώς αυτή: να παραμένει απαρηγόρητη.

Subscribe to Email