Κυριάκου Χαραλαμπίδη

Βλέπουμε αληθινά, μονάχα όταν χάσουμε το πολύτιμο  που είχαμε. Το αντικρύζουμε τότε στην εσωτερική του διάσταση, σε ένα επίπεδο αφθαρσίας και θάμβους: προïδεασμός της Βασιλείας των Ουρανών.

Subscribe to Email