Ἡγουμένου Πορφυρίου

Ἀρχή ἤ τέλος

τέλος πάντων

δέν ἦρθε ἀκόμη

καί δέν μπορῶ νά πῶ

ἄν περιμένω καί κάτι

ἄλλο νά μοῦ γεμίζει φῶς τά ἐντός

ἐπέκεινα παντός

νοήματος κι αἰσθήματος.

Ὑπάρχουν κι ἄλλοι χῶροι

ἐπέκεινα ὑπάρχει ἡ ἐλπίδα

καί ἐκεῖ ὑπάρχω

τί κι ἄν ἀκόμα ἐκεῖ δέν ἔφτασα.

 

… ἦρθε μία μέρα ἕνα φῶς

ἐκεῖ πού ἤμουν μοναχός

καί μ’ ἄνοιξε τά μάτια.

 

 

Subscribe to Email