Μητροπολίτη Προικοννήσου Ἰωσήφ

Μέ φθάνει ὁ ἦχος μιᾶς καμπάνας

τό Παρασκευόβραδο

καί λίγο ἄρωμα ἀπό φρέζες

καί βασιλικά

γιά νά ἀνοίξει ἡ ψυχή μου

καί νά νοιώσω τόν ἐρχομό

τῆς ἄνοιξης.

Τῆς ἄνοιξης

καί τοῦ γλυκέος Ἔαρος

τῶν πόθων

καί τῶν στεναγμῶν μου.

 

 

Subscribe to Email