Ἄννας Μαραγκοῦ

                                                  Τί πιό ἀνθρώπινο ἀπό τό νά πεθυμᾶς

τόν τόπο σου,

τίς ρίζεις σου,

τά χωράφια σου,

τή γειτονιά σου,

τό σπίτι σου,

τήν ἐκκλησία σου.

Subscribe to Email