Μητροπολίτη Κυρήνης Ἀθανασίου

Σ’ εἶπαν βασίλισσα τοῦ Κύκκου, Ἁγία.

Σ’ εἶπαν προστάτιδα τοῦ Μαχαιρᾶ, Τιμία.

Σ’ εἶπαν Ἀγριώτισσα, Ἀγγέλων Κυρία,

Ἐγκλειστριώτισσα, Κανακαρία.

Σ’ εἶπαν Τροοδίτισσα, Ἀσπροφοροῦσα,

Χρυσορρογιάτισσα καί Τριχεροῦσα,

Μακεδονίτισσα, Χρυσελεοῦσα,

Χρυσοσπηλιώτισσα καί τῆς Ποδύθου,

Χρυσοπαντάνασσα καί τῆς Ἀσίνου,

Ἀχειροποίητη, Φανερωμένη,

Γλυκιώτισσα καί τοῦ Μνασῆ,

Γλυκοφιλοῦσα καί Ἰαματική.

Σ’ εἶπα κι ἐγώ, Κυπριώτισσα,

κι ὁλωνῶν Ἀρχόντισσα,

Ἀφέντρα καί Κυρά,

ὅλης τῆς Κύπρου Παναγιά,

ἀπό τόν νότο ὡς τόν βορρᾶ.

Παντάνασσα καί Ρήγισσα,

Μαστόρισσα, Βασίλισσα.

Καί Μάνα σ’ εἶπα τῶν Ρωμιῶν,

Μάνα τῶν Ἀγαρηνῶν,

Ρωμιῶν καί Τούρκων Μάνα!

Τό μελισμό σταμάτα.

 

Subscribe to Email