Πέτρου Ἰ. Μάινα

Ὁ μπαγάσας ὁ ληστής!

Μέ μία φράση σέ χρόνο μηδέν

κέρδισε αὐτό πού ἐγώ

τρία χρόνια μαθητής Σου,

τί ἦταν ἀγωνιοῦσα νά καταλάβω

ρωτώντας καί γιά τόν πατέρα Σου.

 

Τώρα Σέ βλέπω σταυρωμένο,

λοιδορούμενο, ἐμπαιζόμενο

σάν δῆθεν Βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ,

ἐγκαταλελειμμένον ἀπό ὅλους

πού πιστεύαμε ὅτι σέ πιστεύαμε!

 

Μᾶς μένει ἡ ὑπόσχεση

γιά τήν Ἀνάστασή Σου.

Αὐτή ὅμως τή φορά θά τό ἐλέγξω ἐγκαίρως,

βάζοντας τό χέρι μου στήν κεντημένη πλευρά Σου

καί τό δάχτυλό μου στίς τρύπες

τῶν καρδιῶν τῆς Σταύρωσής Σου!

 

Καί ἄν ΝΑΙ,

θά βοήσω καί θά διακηρύξω:

Ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου.

Subscribe to Email