Μητροπολίτη Κυρήνης Αθανασίου

Της καρδιάς μου είσαι

η αγάπη,

της ζωής μου είσαι

η ζωή.

Γιατί είσαι η όντως

Αγάπη,

της ζωής μου ή όντως

Ζωή.

Ω, θεία Αγάπη!

Subscribe to Email