Μάρως Βαμβουνάκη

Όποιος δεν αγαπά τον εαυτό του, κανένα δεν μπορεί να αγαπήσει. Ο εγωιστής δεν αγαπά τον εαυτό του, αγωνίζεται ασύστολα, εκβιαστικά να τον αγαπήσουν οι άλλοι ακριβώς γι’ αυτό, γιατί εκείνος τον εαυτό τον αντιπαθεί, τον αμφισβητεί και τον φοβάται, θέλει διαρκώς ενίσχυση και έξωθεν καλή μαρτυρία.

Subscribe to Email