Βιργίλιου Γεωργίου

Η αλήθεια δεν περιορίζεται μέσα σε ένα γεγονός. Το ίδιο και ένας άνθρωπος δεν είναι μόνο τόσο χρονών, δεν ζυγίζει τόσα κιλά, δεν είναι τόσο ψηλός και δεν έχει αυτό ἠ εκείνο το χρώμα των μαλλιών και των ματιών. Ένας άνθρωπος είναι όλα αυτά συν κάτι ακόμα, που είναι πολύ περισσότερο ενδιαφέρον από αυτά. Το ίδιο και η αλήθεια είναι ένας ορισμένος αριθμός γεγονότων συν κάτι ακόμη. Πάντοτε. Το να μη δέχεται κανείς τίποτε παρά μόνο τα γεγονότα, αυτό δεν είναι ποτέ ολόκληρη η αλήθεια.

Subscribe to Email