Ἱεροδιακόνου Γεωργίου Παπαγεωργίου

Στίς 9 Ὀκτωβρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν μνήμη ἑνός θεοφόρου ζεύγους, τῶν Ὁσίων Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας. Ἔζησαν στά μέσα τοῦ 6ου αἰώνα στήν Ἀντιόχεια. Ὁ Ἀνδρόνικος ἦταν τραπεζίτης καί ἦταν οἰκονομικά εὔπορος. Τά πλούτη ὅμως δέν τούς συνεπῆραν ἀλλά ζοῦσαν μέ θέρμη τήν κατά Θεό ζωή. Διέθεσαν τα δύο τρίτα τῆς περιουσίας τους σέ ἐλεημοσύνες καί δάνεια χωρίς τόκο.

Ἀπέκτησαν δυό παιδιά, ἕνα ἀγόρι καί ἕνα κορίτσι. Ξαφνικά, τά δυό παιδιά πεθαίνουν. Ὁ Ἀνδρόνικος ἀντιμετώπισε τόν χαμό τους μέ ὑπομονή καί καρτερικότητα. Ἀντιθέτως, ἡ Ἀθανασία ἦταν ἀπαρηγόρητη. Ἐνῶ βρισκόταν στό ναό τοῦ Ἁγίου Ἰουλιανοῦ καί θρηνοῦσε, ἐμφανίστηκε μπροστά της, ὑπό μορφή μοναχοῦ, ὁ Ἅγιος Ἰουλιανός γιά νά τήν ἐνισχύσει λέγοντάς της ὅτι τά παιδιά της ἀναπαύονται ἐν σκηναῖς Ἁγίων. Τό γεγονός αὐτό τήν παραμύθησε καί ἀποφάσισαν ἀπό κοινοῦ νά ἐγκαταλείψουν τά ἐγκόσμια καί νά ἐνδυθοῦν τό μοναχικό τριβώνιο. Ἀφοῦ ἐπισκέφτηκαν τήν Ἁγία Γῆ καί προσκύνησαν στά Πανάγια Προσκυνήματα, κατέληξαν στήν Αἴγυπτο πλησίον τοῦ ἀββᾶ Δανιήλ. Ὁ γέροντας κράτησε κοντά του τόν Ἀνδρόνικο τήν δέ Ἀθανασία τήν ἔστειλε νά ἐγκαταβιώσει στήν γυναικεία μονή τῶν Ταβεννησιωτῶν.

Μετά ἀπό δώδεκα χρόνια ὁ Ἀνδρόνικος πῆρε καί πάλι τό δρόμο γιά νά προσκυνήσει στούς Ἁγίους Τόπους. Στό δρόμο συνάντησε τή σύζυγό του, τήν ὁποία ὅμως δέν ἀναγνώρισε. Ἦταν ἐνδεδυμένη μέ ἀνδρική ἀμφίεση καί εἶχε γίνει ἀγνώριστη ἀπό τήν πολλή ἄσκηση. Ἀπεναντίας ἡ Ἀθανασία τόν ἀναγνώρισε καί τοῦ πρότεινε νά πορευτοῦν μαζί πρός τά Ἱεροσόλυμα ἀλλά ἐν τελείᾳ σιωπῇ. Ἐπιστρέφοντας στήν Αἴγυπτο καί, ἀφοῦ ὁ Ἀνδρόνικος πῆρε τήν εὐλογία τοῦ πνευματικοῦ του πατέρα Δανιήλ, ἀσκήτεψε μαζί μέ τήν Ἀθανασία γιά δώδεκα ὁλόκληρα χρόνια χωρίς νά ἀντιληφθεῖ ὅτι ἦταν ἡ ἴδιά του ἡ σύζυγος.

Μία μέρα ἡ Ἀθανασία ἀρρώστησε βαριά καί, ἀφοῦ κοινώνησε, παρέδωσε τήν ψυχή της στά χέρια τοῦ Κυρίου. Ὅταν οἱ πατέρες ἑτοίμαζαν τό νεκρό σῶμα γιά τήν κηδεία, ἀντιλήφτηκαν ὅτι δέν ἐπρόκειτο γιά ἄνδρα ἀλλά γιά γυναίκα. Κατόπιν ἀνακάλυψαν καί ἕνα γράμμα στό ὁποῖο ἀποκάλυπτε τήν πραγματική της ταυτότητα. Μόνο τότε ὁ Ἀνδρόνικος συνειδητοποίησε ὅτι εἶχε δίπλα του γιά τόσα χρόνια τήν ἴδιά του τήν σύζυγο. Ἀφοῦ πέρασε λίγος καιρός, καί μετά ἀπό σύντομη ἀσθένεια, παρέδωσε τήν Ἁγία ψυχή του στόν Κύριο καί ὁ Ἀνδρόνικος ὁδεύοντας γιά νά συναντήσει τήν πολυαγαπημένη του σύζυγο, Ἀθανασία. 

Subscribe to Email