17 Σεπτεμβρίου

Δρ. Δημητρίου Καππαή

Τόσο γιά τό ὄνομα ὅσο καί γιά τήν τοποθεσία πού ἔζησε ὁ ἅγιος, συμφωνοῦν ὅλες οἱ πηγές, ἀπό τό 15ο αἰώνα μέχρι σήμερα. Γιά τή ζωή του δέν ἔχουμε πολλά διαφωτιστικά στοιχεῖα, τά ὁποῖα νά ἐπιτρέπουν νά βγάλουμε ἕνα ξεκάθαρο συμπέρασμα γιά τήν καταγωγή του, γιά τό ποῦ βρισκόταν προηγουμένως, πότε ἦρθε στό νησί μας καί γιά ἄλλα βασικά στοιχεῖα γιά τό βίο ἑνός λαοφιλοῦς ἁγίου, πού τόσο πολύ τιμᾶται στήν περιοχή πού ἔζησε, ἀλλά καί σέ ὁλόκληρη τήν Κύπρο.

Μόνασε εἰς τά ὄρη τῆς Νήσου καί ἀνεδείχθη «πάσης νόσου ἰατρός», θεραπεύσας πλείστους ἀσθενεῖς πρός αὐτόν καταφεύγοντας. Ἔτσι ἔζησε τή ζωή του ὁ θαυματουργός ἅγιος, μέχρι πού ὁ Κύριος τόν κάλεσε κοντά του, γιά νά τόν ἀναπαύσει ἀπό τούς πολύχρονους ἀγῶνες του, πού εἶχαν ὡς μοναδικό στόχο τήν ἀπόκτηση τῆς αἰώνιας ζωῆς.

Μετά τό θάνατό του οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ οἰκοδόμησαν ναό πάνω ἀπό τό σπήλαιο τῆς ἀσκήσεώς του καί τόν ἀφιέρωσαν στό ὄνομά του. Ἡ πρώτη ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἀναστασίου ἀντικαταστήθηκε μέ νεότερη, τό 1755, ὅπως μᾶς γνωστοποιεῖ ἐπιγραφή πού βρίσκεται μέσα στό ναό του: «Ὁ ναός οὗτος ἐστίν Ἀναστασίου ἐξ Ἀλαμάνων ὁσίου καί ἁγίου...». Στό μέρος αὐτό σώζεται παλαιό μοναστήρι ἀφιερωμένο στόν ἅγιο, τό ὁποῖο διαλύθηκε στά χρόνια τῆς ὕστερης Τουρκοκρατίας στήν Κύπρο. Ἡ περιουσία του δόθηκε στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου. Τό Μοναστήρι αὐτό ὅπως καί ἡ Περιστερώνα βρίσκονται ἀπό τό 1974 ὑπό κατοχή ἀπό τά τουρκικά στρατεύματα.

 

 

Subscribe to Email