Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακας γεννήθηκε τό 523 μ.Χ. στή Συρία. Ἦταν γιός πλούσιας καί εὐσεβοῦς οἰκογένειας. Σέ νεαρή ἡλικία, παρακολούθησε ἀνώτερο κύκλο μορφώσεως, ὥστε νά διακρίνεται ἀνάμεσα στούς συνομήλικούς του. Ἐκεῖνος ὅμως, ἐνδιαφερόταν περισσότερο γιά τήν προσευχή, τίς θεολογικές μελέτες, τή συγγραφική ἐργασία καί τήν ἄσκηση. Πῆγε στό Ὄρος Σινά, κοντά στό φημισμένο ἀναχωρητή Μαρτύριο, ὁ ὁποῖος καθοδήγησε πνευματικά τόν νεαρό Ἰωάννη. Μετά ἀπό τέσσερα χρόνια ἄσκησης, ἐκάρη μοναχός, ἐνῶ ἡ φήμη τῶν ἀρετῶν καί τῆς σοφίας του εἶχε εὐρύτερα διαδοθεῖ. Γι’ αὐτό πολλοί μοναχοί καί λαϊκοί, ἀλλά καί ἀξιωματοῦχοι ἔρχονταν στή Μονή γιά νά ζητήσουν τή συμβουλή του. Εἶχε καί τό χάρισμα τῆς θαυματουργίας. Λόγω τῆς διαβίωσής του στήν Ἱερά Μονή Σινᾶ ὀνομάζεται καί Σιναΐτης. Μετά τό θάνατο τοῦ ἡγούμενου τῆς Μονῆς καί κατόπιν ἀπαιτήσεως τῶν ἀδελφῶν δέχθηκε νά γίνει Ἡγούμενος τῆς ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ γιά μερικά χρόνια. Ἡ νοσταλγία, ὅμως, τῆς ἐρημικῆς ζωῆς, ἔκανε τόν Ἰωάννη νά ἀποσυρθεῖ πάλι στήν ἔρημο καί νά ἀφοσιωθεῖ πάλι στίς μελέτες του. Ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ περί τό 606 μ.Χ. καί ἄφησε δυό σπουδαιότατα συγγράμματα, τήν «Κλίμακα» καί τόν «Λόγον πρός τόν Ποιμένα».

 

 

Subscribe to Email