25η Ἰουλίου

Ἡ Ὀλυμπιάδα ἔζησε στά χρόνια τῶν Πατριαρχῶν Νεκταρίου καί Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (395 μ.Χ.). Ὁ πατέρας της Ἀκοῦνδος εἶχε τό ἀξίωμα τοῦ κόμητος. Κατ’  ἄλλους ὅμως ὀνομαζόταν Σέλευκος.

Ἡ Ὀλυμπιάδα εἶχε μεγάλη σωματική ὡραιότητα, εὐφυΐα, παιδεία, καί πολλά πλούτη. Παντρεύτηκε τόν ἔπαρχο Κωνσταντινούπολης Νευρίδιο, ἀλλά αὐτός μετά ἀπό λίγο χρόνο πέθανε καί ἔτσι ἡ Ὀλυμπιάδα ἔμεινε χήρα σέ πολύ μικρή ἡλικία. Ὁ αὐτοκράτωρ Θεοδόσιος προσπάθησε νά τήν πείσει νά πάρει δεύτερο ἄνδρα, κάποιο ἀξιωματοῦχο Ἐλπίδιο. Αὐτή ὅμως, τιμώντας τή μνήμη τοῦ ἄντρα της καί φλεγόμενη ἀπό τόν πόθο νά ὑπηρετήσει τήν Ἐκκλησία μέ τά πλούτη της, ἀπέρριψε τό δεύτερο γάμο. Ἀφοσιώθηκε λοιπόν στό μέγα ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολης Ἰωάννη τό Χρυσόστομο καί γεμάτη ἐνθουσιασμό ἔδωσε στήν ἀρχιεπισκοπή του χιλιάδες χρυσά νομίσματα καί κτήματα.

Μέσα στήν Ἐκκλησία εἶχε τόν τίτλο τῆς Διακόνισσας. Ἵδρυσε μάλιστα καί μοναστήρι, κοντά στό ναό τῆς ἁγίας Εἰρήνης. Ἀργότερα, ὅταν ὁ Χρυσόστομος ἐξορίστηκε, ἡ Ὀλυμπιάδα ἔπεσε σέ βαθύ πένθος. Γιά νά τήν παρηγορήσει ὁ μέγας ἱεράρχης, τῆς ἔστειλε ἀρκετές ἐπιστολές (σώζονται 17).

Πέθανε ἐξορισμένη στή Νικομήδεια, μόλις 50 ἐτῶν, λίγο μετά ἀπό τό θάνατο τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου.

Subscribe to Email