π. Ανδρέα Αγαθοκλέους

Ασφαλώς, και σήμερα το Άγιο Πνεύμα καθοδηγεί την Εκκλησία στην Αλήθεια,

χαριτώνει τους κληρικούς για να συμπορεύονται ορθά με το λαό του Θεού, αγιάζει τον κόσμο.

Η μυστική και αθόρυβη παρουσία Του μεγαλουργεί στους ταπεινούς και «ανύπαρκτους» κληρικούς και λαϊκούς.

Η ανακάλυψη τέτοιων προφητικών μορφών δε γίνεται σ’ αυτούς που «σημείον αιτούσι» για να πιστέψουν ή για να πορεύονται «αβρόχοις ποσίν» την πορεία του βίου, αλλά σε όσους με ταπεινό φρόνημα αναζητούν καρδιακά τη γνώση της Βασιλείας του Θεού.

 

Subscribe to Email