π. Ανδρέα Αγαθοκλέους

Έως συντελείας του αιώνος,

ο Χριστός θα ζητά χώρο στην καρδιά για να κατοικήσει.

Θα «κρούει την θύραν» χωρίς να την παραβιάζει.

Με τρόπο που προσκαλεί σε συνάντηση και αμοιβαία σχέση,

έξω από επιβολή της παρουσίας Του.

Γι’ αυτό και ελεύθερα ο άνθρωπος αποδέχεται ή απορρίπτει.

Αποδέχεται με το να δεχτεί πως τίποτα δεν είναι τυχαίο

και χωρίς σκοπό τα όσα συμβαίνουν,

αλλά τα θεωρεί ως κλήση από το Θεό της αγάπης.

Απορρίπτει, όταν θεωρεί πως ο Θεός

είναι απών στη ζωή του κι ό,τι συμβεί είναι τυχαίο.

Subscribe to Email