π. Ανδρέα Αγαθοκλέους

Η πνευματική πορνεία κατανοείται στο σημείο που βιώνουμε την ύπαρξή μας

σε σχέση με το Χριστό ως νυμφίο και εραστή της ψυχής μας.

Άρα, «κάθε παρέκκλιση του νου  και της καρδίας 

από την  αγάπη Του εκλαμβάνεται ως πορνεία»,

κατά τον όσιο Γέροντα Σωφρόνιο του Essex.

Αυτή την «εκλεπτυσμένη πορνεία» κατανοούν οι άγιοι ως εραστές του Χριστού,

γι’ αυτό και οδύρονται μετά δακρύων και πόνων όταν,

ακόμα και με τον λογισμό, παρεκκλίνουν ενσυνείδητα.

 

Subscribe to Email