π. Ανδρέα Αγαθοκλέους

       Είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε ότι δεν ζούμε σε όντως χριστιανική κοινωνία και ότι το κράτος μας δεν είναι «κράτος Θεού». Άλλωστε ο Χριστός δεν ήλθε ν’ αλλάξει τις κοινωνίες αλλά τον άνθρωπο. Δεν επιδιώκει να εγκαθιδρύσει κράτος Θεού αλλά τη Βασιλεία Του που δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Η προσπάθεια κάποιων, κληρικών και λαϊκών, να επιβάλουν στην κοινωνία, θεμιτά ή αθέμιτα, άμεσα ή έμμεσα, τις χριστιανικές λεγόμενες αρχές, δείχνει ότι δεν κατανόησαν το πνεύμα του Ευαγγελίου κι ας έχουν καλές προθέσεις.

 

Subscribe to Email