π. Ανδρέα Αγαθοκλέους

Καθώς προχωρούμε προς τη Μ. Εβδομάδα, με τους «αυτοπεριορισμούς» και τα ποικίλα μηνύματα – ειδήσεις για την πορεία του κορωνοϊού, θυμήθηκα το «Ευαγγέλιο της Διαθήκης». Είναι το πρώτο από τα δώδεκα ευαγγέλια που διαβάζονται το βράδυ της Μ. Πέμπτης. Είναι το μεγαλύτερο Ευαγγέλιο σε διάρκεια γιατί περιλαμβάνει τα λόγια που ο Κύριος είπε στους μαθητές Του την τελευταία νύχτα της επίγειας ζωής Του, παρμένα από τους τέσσερις Ευαγγελιστές.

Τους προετοιμάζει για τα δύσκολα που θα συναντήσουν, για την προδοσία και το θάνατό Του, αλλά και για το ότι Αυτός είναι «η Οδός που οδηγεί στον Πατέρα», το «αληθινό κλήμα» που διατηρεί στη ζωή όποιο μείνει συνδεδεμένος μαζί Του. Κυρίως, όμως, για το μίσος του κόσμου στο οποίο τους καλεί ν’ απαντήσουν με αγάπη, με τη βοήθεια και ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος, που υπόσχεται ότι θα τους αποστείλει.

Στην πραγματικότητα, στο Ευαγγέλιο αυτό της Μ. Πέμπτης, καταγράφεται η Διαθήκη, η συμφωνία δηλαδή που ο Χριστός, ως Αρχηγός της Εκκλησίας, κάνει με τους Χριστιανούς όλων των αιώνων, ως μελών της Εκκλησίας Του. Για τον λόγο αυτό, ονομάζεται «Ευαγγέλιο της Διαθήκης».

Ακόμα, ο Κύριος, πορευόμενος  προς το «εκούσιον πάθος», λίγες ώρες πριν την Μαρτυρική Σταύρωσή Του, τους λέει: «εν τω κόσμω θλίψιν έξετε· αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον» (Ιω. 16,33). Ο «κόσμος» στην Αγία Γραφή, έχει την έννοια των ανθρώπων, της δημιουργίας, αλλά και την έννοια του κακού, των δαιμονικών επιδράσεων. Με την έννοια αυτή, ο Χριστός λέει στους φοβισμένους μαθητές Του: «να έχετε θάρρος, γιατί εγώ τον έχω νικήσει τον κόσμο».

Σήμερα, που οι ειδήσεις των Μ.Μ.Ε. επηρεάζουν τη ψυχολογική μας κατάσταση, και, ενδεχομένως, να δημιουργείται αγωνία και απορία για το τώρα και το αύριο, για μας και τους δικούς μας, για τον τόπο και τον πλανήτη μας, ο Χριστός, ως Νικητής του θανάτου, θα μπορούσε να μας πει: «Θαρσείτε! Γιατί φοβάστε; Αν πιστεύετε ότι πέθανα και αναστήθηκα και νίκησα τον πιο μεγάλο εχθρό του ανθρώπου, το θάνατο, κι αν πιστεύετε ότι σας αγαπώ μέχρι σταυρικού θανάτου, γιατί φοβάστε; Κι αν ενδιαφέρομαι για τα κρίνα του αγρού και τα πετεινά του ουρανού, δεν θα ενδιαφερθώ για σας; “Μη ταρασσέσθω υμών η καρδία· πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε”».

Την ώρα που επέκειτο το μαρτύριο Του, μέσα Του κυριαρχούσε η Ειρήνη! Και αυτήν την Ειρήνη έδινε και στους μαθητές Του: «Φεύγω και σας αφήνω την ειρήνη. Τη δική μου ειρήνη σας δίνω. Δεν σας τη δίνω όπως τη δίνει ο κόσμος. Μην ανησυχείτε και μη δειλιάζετε» (Ιω. 14,27).

Στηριγμένοι λοιπόν στο Χριστό, ας Τον καλέσουμε στην ταραγμένη καρδιά μας με την καρδιακή προσευχή! Ως μέλη της Εκκλησίας Του, μπορούμε να περάσουμε τη συλλογική μας Γεθσημανή και να «συναναστηθούμε» μαζί Του, βιώνοντας μέσα μας το αληθινό Πάσχα!

 

Subscribe to Email