Ἀρχιμ. Σπυρίδωνος, Ἡγουμένου Ἱ. Μ. Θεοτόκου Κεχαριτωμένης Τροιζήνας

Ἡ ἀληθινή θεραπεία ἑνός ἀσθενοῦς δέν ἐξαρτᾶται μόνο ἀπό τά φαρμακευτικά σκευάσματα, ἀλλά κυρίως καί πρωτίστως ἀπό τό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως καί τῆς κατά Χριστόν συμπεριφορᾶς, δηλαδή ὑπομονή, προσευχή, συμμετοχή στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Φυσικά δέν ἀπορρίπτει ὁ πιστός τήν ἰατρική βοήθεια. Ἀπεναντίας, τήν δέχεται ὡς δῶρο Θεοῦ χωρίς νά τήν θεοποιεῖ.

Subscribe to Email