Πατριάρχη Νεοφύτου

Ιησού, Υιέ του Θεού και Θεέ γλυκύτατε, ο δι εμέ σαρκί σταυρόν και θάνατον υπομείνας, ως οίδας και ως θέλεις ελέησον με τον αμαρτωλόν και ανάξιον δούλον σου.

Subscribe to Email