Κύριε Ιησού Χριστέ, ικετεύω την αγαθότητα σου: θεράπευσε τα τραύματα της ψυχής μου και φώτισε τα μάτια της καρδιάς μου, για να κατανοήσω το σχέδιο σου για σωτηρία, το όποιο πραγματοποιήθηκε σ’ έμενα. Και επειδή εμωράνθηκε η διάνοια μου, ας την αρτύσει το αλάτι της χάριτος σου. Τι άλλο να σου πω, προγνώστα Θεέ, που ερευνάς τις καρδιές και τις σκέψεις;

Εσύ μόνος γνωρίζεις, πώς σαν κατάξερη γη σε διψά η ψυχή μου και σε ποθεί η καρδιά μου. Γιατί εκείνον που σε αγαπά διαρκώς τον χορταίνει η χάρη σου κι όπως πάντοτε με ακούς, και τώρα μην περιφρονήσεις τη δέηση μου, γιατί η διάνοια μου είναι σαν ένας αιχμάλωτος, που ζητά μόνο εσένα, τον αληθινό Σωτήρα. Στείλε γι’ αυτό τη χάρη σου να έλθει και να χορτάσει την πείνα μου και να ξεδιψάσει τη δίψα μου.

Subscribe to Email