Γέροντα Θαδδαίου της Βιτόβνιτσα

Η ζωή στη γη φανερώνεται στους λογισμούς μας. Με οτιδήποτε και αν καταπιάνονται οι λογισμοί μας, αυτό αντικατοπτρίζει το είδος της ζωής που ζούμε. Αν οι λογισμοί μας είναι ήσυχοι και ειρηνικοί, αγαθοί και αγαπητικοί, υπάρχει ειρήνη για μας. Αν είναι αρνητικοί, υπάρχει ανησυχία και νευρικότητα.

Subscribe to Email