Στάρετς Αμβρόσιου

     Ο Θεός στέλνει το έλεος του μόνο στους ταπεινούς.

Η ταπείνωση τοποθετεί τον άνθρωπο μπροστά στην πύλη της ουρανίου βασιλείας.

 

Subscribe to Email