Όσιος Αντώνιος του Κιέβου

Ουδέποτε ο άνθρωπος είναι τόσο ωραίος, τόσο αγαπητός στο Θεό, όσο όταν φονεύει μπροστά στο Θεό και μπροστά στον εξομολόγο την υπερηφάνεια του. Αμέσως μόλις καταστραφεί ο κύριος εχθρός της σωτηρίας μας, το τείχος που μας χωρίζει από το Θεό, δηλαδή η υπερηφάνεια, αμέσως η ψυχή του αμαρτωλού διανοίγεται για να δεχθεί τις αγιώτερες σκέψεις, επιθυμίες, προθέσεις και αποφάσεις.

Subscribe to Email