Γερόντισσας Γαβριηλίας

Προσπάθησε στό πρόσωπο τοῦ ἀντιπαθοῦς πλησίον σου νά δεῖς τόν Χριστό. Διότι εἶναι ἕνα εἶδος “check up” ὁ ἀντιπαθής πλησίον. Ὅταν κάνεις μία ἐξέταση αἵματος γιά παράδειγμα, τήν κάνεις, γιά νά δεῖς σέ ποιά κατάσταση βρίσκεσαι. Ὁ Κύριος παραχωρεῖ αὐτή τήν ἐνέργεια, γιά νά σέ ἐλέγξει ἄν ἀγαπᾶς, ἄν συγχωρεῖς, ἄν εἶσαι ὑποχωρητική. Τί κάνεις ἐσύ γι’ Αὐτόν; Αὐτά πού ἔμαθες, πού διάβασες, τά ἔχεις ἐμπεδώσει ἤ πῆγε χαμένο τό μάθημα; Γι’ αὐτό εἶναι δάσκαλοί μας αὐτοί πού μᾶς πᾶνε κόντρα στή ζωή μας.

 

 

Subscribe to Email