Διδαχές του Γέροντα Παναή από τη Λύση

η. Στα λόγια της Γραφής υπάρχουν χωρία που αγγίζουν κατάβαθα την καρδιά μας. «Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου» ή «Ιλάσθητι μοι τω αμαρτωλώ». «Γνώρισον μοι, Κύριε, οδόν εν η πορεύσομαι, ότι προς σε ήρα την ψυχήν μου... Εξελού με εκ των εχθρών μου... Απωλείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου... Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία...». Αυτά τα είπε ο Δαυίδ όταν έζησε τη μετάνοια. Τέτοιος άνθρωπος έπεσε σε τέτοια αμαρτήματα. Ναι, μα προς νουθεσία μας μας τα είπε τούτα, για να μην ερχόμαστε σε απελπισία.

θ. Να προσέξεις να μείνεις στη θέση σου και να μην αφήσεις να εισχωρήσει μέσα σου ψυχρότητα ή αντιπάθεια, άμα σε λυπήσει κάποιος και σε ταράξει, ακόμα και αν έχεις δίκαιο. Τούτα είναι παθήματα που γίνονται μαθήματα και καταλαβαίνεις αν προοδεύεις στην πνευματική ζωή. Μην περιμένουμε λουκούμια... Ο χριστιανός μοιάζει με τον μαθητή που μελετά και δίνει εξετάσεις. Ε, δίχως να δοκιμαστούμε... Τρέχω, τρέχω και νομίζω ότι πάω καλά μόνος μου. Να έρθουν και άλλοι αγωνιστές, να γίνουν αγώνες, να δούμε... Ο καλός χριστιανός στις δοκιμασίες εξετάζεται.

ι. Πολλές φορές μεταλαβαίνουμε και πριν πάει πολλή ώρα αρχίζουμε κουβέντα, κατηγορίες και δεν λέμε στον Θεό ούτε ένα ευχαριστώ. Εγυρίσαμε τα νώτα και φύγαμε. Θέλει ν’ αναλογιζόμαστε τον σεβασμό, τον φόβο, την ευχαριστία. Πάντα να προσέχουμε. Δεν έχουμε περιθώρια.

ια. Ο ιερέας πρέπει να είναι συγκεντρωμένος, έτοιμος, καθαρός, για να τον επισκιάζει το Άγιο Πνεύμα. Ακόμα και όταν είναι ανάξιος, οι άλλοι αγιάζονται, ο ίδιος όμως μαυρίζει. Ενώ αν είναι εντάξει, λαμβάνει χάριν αντί χάριτος. Όταν τα λάβει τούτα υπόψιν του, τότε έρχεται ο νους του στο: «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης». Είθε να είμαστε άξιοι έστω και μιαν ημέρα να τον υπηρετήσουμε εντάξει. Βέβαια στην πραγματικότητα και τούτη την ώρα της υπηρεσίας μας εκείνος μας υπηρετεί.

Από το βιβλίο ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ, έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίας Τριάδος, Λυθροδόντας - Κύπρος. τηλ. 00357-99607871

 
Subscribe to Email