Μητροπολίτη Κορέας Αμβρόσιου

Το να προσφέρεις μια ζωή “γάλα”, εργαζόμενος διαρκώς μέσα σε νηπιακή κατάσταση και ατμόσφαιρα το να κατεβάζεις τον “πήχη” και να συρρικνώνεις τους στόχους και οραματισμούς σου το να σμικρύνεις και να μειώνεις τον βηματισμό σου και να κατεβαίνεις συνεχώς στο επίπεδο των “νηπίων” του Χριστού είναι η μεγαλύτερη κένωση.

Subscribe to Email