π. Δημήτριου Στανιλοάε

Τό κατηγόρημα «Κύριος», ἀποδιδόμενο ἀπό τήν ἀνατολική θεολογία στόν Χριστό, δέν ἀναφέρεται στό δίκαιο ἑνός πανίσχυρου ἀπολύτου, ἀλλά στή στάση ἐκείνη πού εἶναι στήριγμα μόνιμο καί οἰκεῖο, τό ὁποῖο κανένας ποτέ δέν τρέμει καί ὅπου ὁ κάθε κατατρεγμένος προστρέχει μέ ἐμπιστοσύνη στίς πιό δεινές δοκιμασίες. Ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ ποτέ, στήν Ἀνατολή, δέν χωρίστηκε ἀπό τήν ἀγαθότητα. Ἡ βασιλεία τοῦ Υἱοῦ εἶναι κατά παράδοξο τρόπο ἡ βασιλεία τοῦ «ἐσφαγμένου ἀρνίου» (Ἀποκ. 5,12-13).

Subscribe to Email