Γέροντα Εφραίμ Βατοπαιδινού

Φαίνεται ο κάθε άνθρωπος έχει μια εικόνα, μια φωτογραφία. Δεν είναι όμως η φωτογραφία που τα λέει όλα. Υπάρχει ο εσωτερικός κόσμος. Βλέπομε ότι ο άνθρωπος είναι προικισμένος με το κατ’ εικόνα του Θεού και ότι  συνεχώς δέχεται μιαν νοητική κοινωνία και δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, είναι γεμάτος από λογισμούς. Και πολλές φορές βλέπουμε τον οργανισμό του ανθρώπου να αλλάζει αμέσως μετά από κάποιον λογισμό.

Subscribe to Email