Από το Γεροντικό

Έλεγεν για τον Αββά Μακάριο, ότι, αν πήγαινε σε αυτόν κάποιος αδελφός σαν σε άγιο και μεγάλο γέροντα με φόβο, τίποτε δεν του έλεγε. Αν δε κάποιος από τους αδελφούς του έλεγε για να τον ταπεινώση:

  • Αββά, όταν ήσουν καμηλιέρης και έκλεβες νίτρο και το πουλούσες, δεν σε έδερναν οι φύλακες;

 του μιλούσε μετά χαράς για ό,τι τον ρωτούσε.

Subscribe to Email