19 Ιουνίου

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Ο Παΐσιος ήταν Αιγύπτιος εκ γενετής. Η μητέρα του τον αφιέρωσε, μετά από οπτασία που δέχτηκε, στην υπηρεσία του Θεού. Ο Παΐσιος προσήλθε ως νεαρός άνδρας στον όσιο Παμφώ (18 Ιουλίου), ο οποίος τον δέχτηκε ως υποτακτικό του μοναχό και συνασκητή του οσίου Ιωάννη του Κολοβού (του μετέπειτα βιογράφου του οσίου Παϊσίου).

Ο Παΐσιος, λίαν ευαρεστώντας τον πνευματικόν του πατέρα, επαύξανε τους κόπους και τα παλαίσματα της μοναχικής ασκήσεως. Πολλάκις του εμφανίστηκε ο προφήτης Ιερεμίας, τον οποίο υπεραγαπούσε και συχνά μελετούσε. Επίσης επανειλημμένα του εμφανίστηκαν και άγγελοι Κυρίου και Αυτός ακόμη ο Κύριος Ιησούς Χριστός. «Ειρήνη σοι, δούλε μου εκλεκτέ!», του είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός.

Πλουσίως ευεργετηθείς, με τη Χάρη του Θεού, ο Παΐσιος έλαβε επίσης το ειδικό χάρισμα της μακρόχρονης αποχής από το φαγητό. Συχνά επί δεκαπέντε μέρες δεν γευόταν ούτε ψωμί, αλλά πιο τακτικά έτρωγε άπαξ μόνον της εβδομάδος⸱ σύμφωνα με τη μαρτυρία του βιογράφου του, οσίου Ιωάννη του Κολοβού, κάποια φορά συμπλήρωσε εβδομήντα ημέρες τέλειας αποχής από φαγητό. Επίσης διεξήγε σκληρό πόλεμο εναντίον των πονηρών πνευμάτων, τα οποία του παρουσιάζονταν άλλοτε με τη μορφή τους και άλλοτε με τη μορφή φωτοφανών αγγέλων. Όμως ο μακάριος δούλος του Θεού, Παΐσιος, δεν επέτρεψε στον εαυτό του να εξαπατηθεί και να πλανηθεί. Έγινε γνωστός σε όλη την Αίγυπτο για το διορατικό χάρισμα και τις θαυματουργίες του. Αναπαύθηκε το έτος 400 και εισήλθε στα ουράνια σκηνώματα της αιωνίου ζωής. Ο όσιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης έκανε τη μετακομιδή των τιμίων λειψάνων του οσίου Παϊσίου στο μοναστήρι του, όπου κατατέθηκαν με την πρέπουσα τιμή.

Subscribe to Email