Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

19/07/2024

18/07/2024

17/07/2024

Τά ὅσα λέμε, σοβαρά ἤ ἀστεῖα, βγαίνουν ἀπό τό «περιεχόμενο τῆς καρδίας».

Αὐθόρμητα καί ἀβίαστα.

Δέν μπορεῖ ἡ ὑποκρισία νά καλύψει τήν οὐσία τῆς ὕπαρξης μέσα στό χρόνο.

Γι’ αὐτό ὁ λόγος, ὡς «ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας»,

ἔχει βαρύτητα καί καθορίζει τήν αἰώνια πορεία.

Subscribe to Email