Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

20/03/2023

19/03/2023

18/03/2023

Δέν εἶναι, ἀλήθεια, ὑποχρέωση τῶν γονιῶν

ν’ ἀναλάβουν τίς εὐθύνες τῶν παιδιῶν τους,

ὅταν αὐτά θά ἔχουν ἐνηλικιωθεῖ.

Ἡ εὐθύνη βρίσκεται

στό νά τούς ἔχουν μάθει νά τίς ἀναλαμβάνουν.

Subscribe to Email