Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, στο θέμα του κορωνοïού, αποφασίστηκε το Ησυχαστήριο να κλείσει για τους προσκυνητές μέχρι νεωτέρας ειδοποιήσεως.

Ευχόμαστε ο Κύριος, ως ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, να επέμβει στη δοκιμασία της ανθρωπότητας και να λήξει σύντομα.

Subscribe to Email