Σχόλια στη Θ. Λειτουργία

«Εν ειρήνη προέλθωμεν». 

Ο χώρος του ναού είναι ο χώρος του κάθε χριστιανού. Είναι το σπίτι του. Εκεί γεννήθηκε με το βάπτισμα ανδρώθηκε εν Χριστώ με τα μυστήρια και το Λόγο του Θεού, αναπτύσσεται και πορεύεται.

Η Θεία Λειτουργία, ως μετάγγιση Ζωής αιωνίου, γίνεται η ζωή της ζωής μας. Ο ίδιος ο Κύριος της δόξης έρχεται στον αδύνατο άνθρωπο, τον περιπτύσσεται «καθώς εστιν», τον ασπάζεται, συν-ουσιάζεται «εν αυτώ» και τον μεταμορφώνει «εις εαυτόν».

Στη θαβώρεια εμπειρία στα κατάβαθα της ύπαρξης, ο αποστολικός λόγος «καλόν εστιν ημάς ώδε είναι », εκφράζεται με τη χαρά της καρδιάς, την ειρήνη του νου, την ηρεμία των αισθήσεων.

Όμως ο Χριστός θέλει τους δικούς Του να βρίσκονται μέσα στον κόσμο (Ιω.17,15), μαρτυρώντας την εμπειρία τους ότι «ο Θεός αγάπη εστιν».

Έτσι, πρέπει να φεύγουμε… Είδαμε, ψηλαφίσαμε, γευτήκαμε όσα μπορούσαμε. Τώρα πορευόμαστε στις έννοιες, στις μέριμνες, στη σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητας. Μεταφέροντας την ειρήνη Του, τη ζωή Του για να ζήσει ο κόσμος.

 

Από το βιβλίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, έκδοση Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίας Τριάδος – Μετόχι Ι. Μονής Μαχαιρά. Τηλ. 00357-99607871

Subscribe to Email