Ρωτήθηκε κάποτε ἕνας Ἀμερικανός νομπελίστας τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν ποιό ἀπό τά διάσημα πανεπιστήμια στά ὁποῖα φοίτησε ἦταν τό σημαντικότερο, καί ἐκεῖνος ἀπάντησε: Κανένα.

Ἐξηγώντας ὅτι τά πιό σημαντικά πράγματα δέν τά διδάχθηκε στά πανεπιστήμια, ἀλλά στό νηπιαγωγεῖο. Ἐκεῖ τοῦ ἔμαθαν νά πλένει τά χέρια πρίν τό φαγητό, νά μή παίρνει τά παιχνίδια τῶν συμμαθητῶν του, ποιοί εἶναι οἱ κανόνες τοῦ παιχνιδιοῦ καί, τό κυριότερο, νά δίνει τό χέρι του στά ἄλλα παιδιά, γιά νά περνοῦν μαζί στό ἀπέναντι πεζοδρόμιο.

Από εφημερίδα Ι. Μ. Ναυπάκτου «Εκκλησιαστική Παρέμβαση».

Subscribe to Email