Κυκλοφόρησε ο Τόμος του περιοδικού ΕΚΦΡΑΣΗ, που περιλαμβάνει τα τεύχη 156 - 179 των ετών 2016 - 2019.

Διατίθενται μόνο 30 Τόμοι. Όποιος επιθυμεί να προμηθευτεί τον Τόμο, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τις αδελφές του Ησυχαστηρίου (τηλ. 99607871), οι οποίες θα φροντίσουν για την αποστολή.

Τιμή Τόμου: 20 ευρώ.

Subscribe to Email