π. Ηλία Κουτραφούρη

 

Μνήμη Κυπριανού ιερομάρτυρος και των συν αυτώ αθλησάντων. 

Μνήμη εισέτι άγραφος στα εκκλησιαστικά βιβλία 

εγγεγραμμένη πάντως στη βαθεία καρδία 

του τόπου και του τοπίου 

εντός και εκτός των τειχών της Λευκωσίας. 

Στην έσω Κύπρο την αποκεκρυμμένη και μυστική 

την αθέατη σε λάγνους και βεβήλους οφθαλμούς

την αθόρυβη και σεσιγημένη.

Μνήμη σαν ζύμη 

«ην λαβούσα γυνή», δηλονότι η Εκκλησία, 

«έκρυψεν εις αλεύρου σάτα τρία» 

βαθιά στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα της Ρωμηοσύνης

προσμένουσα καρτερικά 

«εως ου ζυμωθή όλον». 

Μέχρι τότε Μνήμη, Ρωμηοί, κι Υπομονή...

 

 

Subscribe to Email